Diwali - Významové rituály a tradície

Diwali Significance Rituals


T najväčší a najdôležitejší festival hinduistickej komunity v severnej Indii, Diwali alebo Deepawali, dostal svoje meno podľa radov („avali“) hlinených lámp („hlbokých“), ktoré sa v tento deň zapaľujú mimo domov. Svietidlá nazývané aj „festival svetiel“ symbolizujú vnútorné svetlo, ktoré nás chráni pred duchovnou temnotou. Tento sviatok sa oslavuje na počesť Pána Rámu, siedmeho vtelenia Pána Višnua a Laxmi, bohyne bohatstva a prosperity.

Populárne Príspevky