Obchod a astrológia od Umesh Pant

Business Astrology Umesh Pant


Spoznajte svoje vedúce podnikanie prostredníctvom recenzie astrológie. Ako sa naučiť astrológiu je prehľad podnikania?

Vo vašom horoskope je tretí dom spojený s odvahou a iniciatívou. Piaty dom súvisí s inteligenciou a zručnosťami potrebnými pre nezávislé podnikanie. Siedmy dom súvisí s partnerstvami a finančnými investíciami. Astrologické údaje z týchto troch môžu v dostatočnom predstihu naznačiť, či je daná osoba pravdepodobne úspešná v obchode alebo by sa mal rozhodnúť pre prácu.

Astrologické údaje a analýza tretieho domu sú najdôležitejšie z hľadiska nezávislého podnikania. Pomerne často, aj keď má požadované znalosti a schopnosti, domorodec nezíska potrebnú odvahu riskovať. A to sa stáva hlavne kvôli slabosti tretieho domu a jeho pána. V tomto dome by mal byť vplyv pozitívnych mužských planét na nezávislé podnikanie. Vplyv ženských planét zvyčajne robí osobu profesionálnou namiesto absolútneho obchodníka. Stručne povedané, tretí dom naznačuje, či bude daná osoba schopná vyvinúť iniciatívu smerom k nezávislému podnikaniu alebo nie.

Planéty v siedmom až dvanástom dome podporujú desiaty dom v tabuľke narodení. Podobne planéty v desiatom až treťom dome robia Ascendenta silným. Keď je predok alebo desiaty dom silný, príležitosti na slobodné podnikanie môžu byť vysoké. Ak chcete začať kariéru ako obchodník, mali by ste mať silné odhodlanie, rozhľadené myslenie a inteligenciu podnikateľa a schopnosť riskovať. Ak je v týchto domoch päť alebo viac ako päť planét, môže to zvýšiť potenciál nezávislého podnikania.

Odvaha riskovať a mať požadované zručnosti sú dve z najdôležitejších zložiek úspešného podnikateľa.

Chcete vedieť, čo o vašom podnikaní hovorí váš horoskop? Aký druh obchodu vám prinesie obrovské výhody? Kedy dôjde k pokroku vo vašom podnikaní? Poraďte sa!

Populárne Príspevky