Čo je to numerológia mien?

What Is Name Numerology


Vaše meno je prvou identitou, ktorú získate. Rodičia a rodinní príslušníci pripisujú dieťaťu veľký význam, ale dokonca aj v numerológii môže meno osoby o tejto osobe veľa napovedať. Číslo numerológie mien tiež naznačuje typ ľudí a kvalitu ľudí, ktorých pravdepodobne vo svojom živote pritiahnete.

Numerológovia môžu napríklad posúdiť osobnostné vlastnosti a ambície človeka v živote podľa krstného mena, zatiaľ čo priezvisko (alebo priezvisko) môže odhaliť osobné vlastnosti a genetické vplyvy. Numerológia priraďuje čísla rôznym abecedám konkrétnym spôsobom. Číslo 1 obsahuje abecedy A, J, S; 2 zahŕňa B, K, T; 3 zahŕňa C, L, U; 4 zahŕňa D, M, V; 5 zahŕňa E, N, W; 6 zahŕňa F, O, X; 7 zahŕňa G, P, Y; 8 zahŕňa H, Q, Z; 9 zahŕňa I a R.

Niektoré krátke významy priradené číslam v numerológii mien zahŕňajú-

Názov Numerológia číslo 1 predstavuje silu a individualitu, 2 predstavuje kompromisného a spolupracujúceho jednotlivca, 3 je pre kreatívnu myseľ, 4 znamená, že jednotlivec je dôsledný a skutočný, 5 znamená flexibilného a dobrodružného jednotlivca, 6 predstavuje milujúcu a zodpovednú osobu, 7 znamená, že osoba bude prirodzeným narodeným vodcom, 8 je pre vyváženého a stabilného jednotlivca a nakoniec jednotlivec s numerologickým menom 9 bude hovoriť o svojej rodine.

Mnoho numerológov sa preto domnieva, že výber silného a zmysluplného mena pre vaše dieťa môže v jeho živote znamenať dlhú cestu. S numerológiou védskych mien sú spojené rôzne osobnostné vlastnosti. Niektoré z nich zahŕňajú- védske číslo 3, ktoré je spojené s inovátorom, alebo védske číslo 7, ktoré je spojené s vychovávateľom.Nielen vaše meno, ale aj rôzne písmená v názve majú v numerológii priradené určité významy. Abeceda „S“ napríklad znamená, že osoba bude teplá a emocionálna, abeceda „R“ znamená, že osoba bude energická a bude mať dobrú pracovnú morálku, a abeceda „T“ znamená, že bude asertívna. a vzrušujúce.

V názve sú tiež určité súvislosti s prvou a poslednou abecedou. Prvá abeceda, známa ako Základný kameň, poskytuje všeobecný prehľad o vašej zásadnej osobnosti a naznačuje váš prístup k životným rýchlostným nárazom a otvoreným dverám. Váš prvý list môže v zásade odhaliť, ako pristupujete a zvládate príležitosti a výzvy, ktoré sa vám vyskytnú.

Posledné písmeno vášho mena, Capstone, naznačuje vašu húževnatosť pri plnení úlohy. A ukazuje vašu schopnosť dotiahnuť projekty a nápady až do konca.

Ako teda vypočítať svoje meno v numerológii? Existujú rôzne spôsoby, ako to urobiť. Je dôležité si však uvedomiť, že pri výpočte numerologického čísla vášho mena nie je rozhodujúci iba výpočet, ale aj správna a účinná interpretácia vášho mena a čísel. Preto je najlepšie konzultovať spoľahlivých a odborných numerológov, ktorí vás môžu upozorniť na nadchádzajúce príležitosti a výzvy vo vašom živote.

Populárne Príspevky