Môže vám astrológia pomôcť nájsť slávu a úspech?

Can Astrology Help You Find Fame


Čo keby sme mali schopnosť dekódovať znaky vesmíru, ktoré ohlasujú zmeny, ku ktorým dôjde v našich životoch?

Môže sa to zdať ako myšlienka priamo z fantázie, ale nie je to len myšlienka „príliš dobrá na to, aby to bola pravda“. Konzultácia s astrológom určite pomôže, pretože niektoré pohyby v éteri, o ktorých nič neviete, zohrávajú vo vašom živote veľmi dôležitú úlohu.

Mapa narodenia je astrologická mapa alebo mapa, ktorá ukazuje polohu planét a astrologických domov v presnom čase narodenia osoby. Môže definovať osobné vlastnosti a svetelné roky týchto nebeských telies, môže zmeniť váš osud, keď sa pohybujú po definovanej ceste. Naši predkovia pozorovali tieto planéty a ich vplyv na náš život tisíce rokov, odkiaľ pochádza astrológia. Priekopníci v tejto oblasti neustále zdokonaľovali vedomostnú základňu a nakoniec v priebehu času astrológia pokročila veľa, aby nám poskytla informácie o našej budúcnosti. Experti z Astroyogi zvažujú tri hlavné zložky schémy narodenia, znamenia, planéty a domy. Dvanásť pôrodných znakov odkazuje na rôzne súhvezdia a im zodpovedajúcu oblasť, cez ktorú sa pohybujú planéty, slnko a mesiac. V čase narodenia mapa narodenia mapuje polohu každej planéty, slnka a mesiaca vzhľadom na tieto znamenia. Ortuť v Baranovi by napríklad znamenala, že v čase narodenia osoby bola ortuť v priestore zodpovedajúcom súhvezdiu Barana. Každá planéta, slnko a mesiac predstavujú rôzne aspekty osobnosti človeka a domy, na ktoré sa vzťahuje prostredníctvom planetárnych polôh proti zverokruhu. Ukazuje, kde sa energia prijíma vo forme ľudskej skúsenosti.

Podľa odborníkov na astroyogi existuje niekoľko kľúčových planét a domov, ktoré by sa podrobili dôkladnej analýze, aby sa predpovedala sláva a úspech človeka. Druhý dom sa týka bohatstva, keď 10., 11. a 12. súvisí s kariérnymi voľbami, sociálnym životom a obmedzeniami človeka, tieto domy sú rozhodujúce pre jeho úspech a slávu. Pokiaľ ide o planéty, slnko, mesiac, ortuť a Mars hrajú hlavnú úlohu pri určovaní toho, ako úspešný a slávny bude jednotlivec. Naši astrológovia tiež pripomínajú, že astrológia je komplexná veda na interpretáciu, aby mohol astrológ predpovedať, aby syntetizoval celý graf a nakreslil holistický obraz. Predpovede často robené z konkrétneho aspektu v schéme narodenia, ako planéta alebo dom, bez ohľadu na pozície, vplyv a dôsledky druhých, by mali za následok nesprávne predpovede. Na to sú potrebné odborné znalosti a znalosti, ktoré by mal iba skúsený astrológ.Aj keď je na internete k dispozícii množstvo automatizovaných astrologických aplikácií, astrologické predpovede nikdy nemôžu byť výsledkom počítačových programov. Aby to bolo presné, vyžaduje si to ľudský pohľad a skúsenosti. Ak máte pocit, že je vo vás niečo zvláštne, čo vám môže pomôcť vyniknúť v živote poraďte sa s astrológom objaviť svoj osud.

Populárne Príspevky