Astroyogi: Pochopenie numerológie

Astroyogi Understanding Numerology


Numerológia získava na popularite a je široko používaná ľuďmi zo všetkých oblastí života. Aj keď viera v numerológiu stúpa, ľudia si nie sú dostatočne vedomí vedy a jej logiky. Numerológovia pracujú na princípe, že každému písmenu je priradená číselná hodnota, ktorá má svoje vlastné vibrácie a svoj vplyv na človeka. Numerickú hodnotu mena osoby je možné ľahko vypočítať tak, že súčtom číselných hodnôt priradených jednotlivým písmenám jeho mena. V rôznych častiach sveta samozrejme existujú rôzne metódy numerológie, ktoré používajú rôzne kultúry, napríklad systém latinskej abecedy, systém Abjad a čínska numerológia. V zásade existuje jedenásť čísel, ktoré sa používajú na zostavenie numerologickej tabuľky, a sú to: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 a 22. Akékoľvek vyššie uvedené číslo získané pridaním dátumu narodenia alebo sa hodnoty priradené k abecedám celého mena zredukujú na jednociferné alebo hlavné čísla (11 a 22), pridaním dvoch číslic týchto čísel. Zistite, čo číslo vašej životnej cesty hovorí o vašom osude.


je rané dievča paradajka determinovaná alebo neurčitá

Pri numerologickej analýze sa berú do úvahy tieto hlavné body:

Naše narodeninové číslo -Toto číslo je najdôležitejšie a je nemenné. Spravidla sa vypočítava pomocou roku narodenia, mesiaca a dátumu. Je to najvplyvnejšie číslo vášho osudu a života.Číslo nášho srdca -Tomu sa hovorí aj nutkanie duše. Vypočítava sa pomocou samohlások vo vašom mene a niektorí numerológovia zvažujú aj Y. Vaše srdcové číslo hovorí o tom, po čom vo svojom živote túžite, o svojich snoch, o tom, čo vás motivuje, a preto toto číslo má silný vplyv na to, čo vo svojom živote robíte.

Naše číslo splatnosti - Vypočíta sa pomocou vášho narodeninového čísla a celého mena pri narodení. Toto číslo označuje túžby a ambície, ktoré ste mali ako mladí ľudia a vo veku 30-35 rokov sa na ne dokážete zamerať a nasmerovať svoj život k tomu, aby ste to dosiahli. Číslo dospelosti vám pripomína vaše sny, aby ste si to uvedomili a nemrhali svojim časom stále dokola, aby ste objavili samých seba.

Naše osudové číslo- Vypočíta sa ako súčet všetkých čísel priradených k vášmu úplnému menu (vrátane stredného mena). Osud je dôležitejší ako narodeniny alebo srdcové číslo a stáva sa silnejším po 35. roku života. To vám pomôže zistiť, kým ste skutočne mali byť. Verí sa, že vaše osudové číslo je výsledkom vašej minulej karmy.

Numerológia pomáha lepšie porozumieť sebe samému, získať hlbšie znalosti o tom, čo by ste v skutočnosti najlepšie robili, odhaliť viac o svojej psychike, rodine, kariére, láske a vzťahoch. AstroYogi ponúka najlepších numerológov v Indii. Kliknutím sem získate personalizovanú konzultáciu.


Tradične Vaše,

Tím astroyogi.com

Populárne Príspevky